Κέντρο Συμβουλευτικής & Ψυχολογικής Υποστήριξης [RE] MIND

Ιωάννου Γενναδίου 18 (Πλησίον Μετρό Ευαγγελισμού)
115 21 Αθήνα - Κολωνάκι

Τηλέφωνο 6946 95.40.80

%69%6E%66%6F%40%72%65%2D%6D%69%6E%64%2E%67%72

Στην αρχή

Εξάρτηση από το Διαδίκτυο


Στο κέντρο συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης [RE]MIND, στην Αθήνα – Κολωνάκι, ασχολούμαστε και με περιπτώσεις εξάρτησης από το Διαδίκτυο.

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι μια σχετικά νέα μορφή εξάρτησης. Ορίζεται ως η ανικανότητα του ατόμου να ελέγξει τη χρήση του διαδικτύου, η οποία τελικά προκαλεί ψυχολογικές, κοινωνικές, σχολικές ή και επαγγελματικές δυσκολίες στη ζωή του.

Η ψυχολογική εξάρτηση από το διαδίκτυο χαρακτηρίζεται από:

  • αυξανόμενη επένδυση του ατόμου σε διαδικτυακές δραστηριότητες
  • δυσάρεστα συναισθήματα όταν δεν είναι «συνδεδεμένο»
  • αυξανόμενη ανοχή στις επιπτώσεις όταν είναι «συνδεδεμένο»
  • άρνηση της προβληματικής συμπεριφοράς

Είναι πολύ σημαντικό κάποιος που εμφανίζει ο ίδιος ή κάποιο μέλος της οικογενείας του την παραπάνω συμπτωματολογία να απευθυνθεί σε ειδικό.

Ιδιαιτέρως, όταν πρόκειται για παιδιά ή εφήβους η θεραπευτική παρέμβαση επιβάλλεται να είναι άμεση και αφορά σε ολόκληρη την οικογένεια.

Οι θεραπευτές του κέντρου συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης [RE]MIND είναι πιστοποιημένοι σύμβουλοι του Πανεπιστημίου Αθηνών για θέματα εθισμού στο διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.